Kontakt
Maja AsaaMaja Asaa
Consultant, Strategic Innovation
+45 2723 4410
Maja.Asaa@grontmij.dk
Lars HagstrømLars Hagstrøm
Department Manager
+45 2723 6015
Lars.Hagstrom@grontmij.dk
Bookmark and Share

TOP Batteriet

Projekt

Batteriet – spektakulær arkitektur som lavenergi betonelementhus

Ydelser:
Konceptudvikling på bygningsniveau med arkitekten vedrørende:
Konstruktioner
Energi
Brandsikkerhed
Akustik på masterplanniveau.
  
Data:
Batteriet
Blandet bebyggelse, København, Danmark

Opførelse: 2012 - 2022
Brutto areal: 124.000 m²
Kunde: Bach Gruppen A/S
Arkitekt: BIG – Bjarke Ingels Group
Illustrationer: BIG – Bjarke Ingels Group og Grontmij
Bach Gruppen A/S har med tegnestuen BIG udviklet projektet Batteriet i området omkring Njalsgade på Amager. Det spektakulære byggeri skal indeholde blandede funktioner placeret i hver enkelt bygning med både boliger, kontorer, butikker. Planen er, at projekteringen af de enkelte bygninger opstartes, efterhånden som brugere eller købere af de forskellige arealer findes. Ønsket er at opføre et byggeri på i alt 124.000 m² etageareal - bestående af 9 sammenhængende bygninger. Projektet er en tæt og høj bebyggelse, der sammensmelter landskab og arkitektur til en samlet urban typografi af menneskeskabte tårne og dale.
 
Grontmijs Architectural Engineering team udviklede sammen med BIG et løsningsforslag på, hvordan den spektakulære geometri ville kunne opføres som et betonelementhus, der opfylder kravet om fleksibilitet for de fremtidige brugere. Gromtmij hjælper BIG med at justere byggeriet, så det overholder energikravene til Lavenergiklasse 2015 ved at levere parametriske designforslag i 3D modeller, der energioptimerer facaderne.

1 FNM2A Grafik Edit

 1 Grasshopper Model 04

Fleksibelt betonhus med programmeringsfrihed
Et karakteristisk træk, der bidrager til det arkitektoniske udtryk, er bygningernes centrale åbne atrier med udkragede etagedæk. En statisk udfordring i projektet er, at bevare det åbne atrium og samtidig bære de udkragede etagedæk i den nederste del af bygningen samt at opnå en stor grad af åbenhed og fleksibilitet på etagerne.

2 Pages From 101215 BAT Projektpakke Intro Bygn H 5 S69

Grontmijs løsning muliggør, at bygningen kan programmeres frit til bolig, kollegium, erhverv eller en kombination af disse. De bærende systemer på etagerne gøres mere fleksible ved at stabilisere bygningen horisontalt med 3 kerner forbundet af dækskiven på 7. etage. To af kernerne indeholder samtidig trapper, elevatorer, flugt- og føringsveje. De lodrette bærende systemer består af sammenspændte vægskiver, søjler og en kombination af disse. Systemet giver fleksible indretningsmuligheder, der spænder fra mindre til meget åbne arealer på de enkelte etager til forskudte planløsninger og fleksibilitet på tværs af etagerne. 

Batteriet12 KON AnvendelserWalls1Walls2

Walls3

Batteriet2

2 Palettenpavillon By Matthias Loebermann 01

2 Konstruktion Collage

Energioptimeret facadedesign
Lokalplanen foreskriver, at byggeriet skal overholde kravene til Lavenergiklasse 2015. Dagens konventionelle beregnings- og simuleringsprogrammer er udviklet til at håndtere meget simpel geometri, hvorfor det er en udfordring både at beregne bygningens varmetab, kølebehov og dagslysniveauer i en kompleks facadegeometri med vinduesarealerne orienteret i mange retninger.

3 BAT Building 99 GH Windows

Untitled

Ved at anvende plug-in modulet Grasshopper er vi i stand til at beregne energiforbruget direkte i den komplekse 3D model, og vi kan levere optimeringsforslag tilbage til BIG i 3D-modellen, der viser, hvordan vinduesarealerne kan justeres og placeres mere optimalt i forhold til energiforbruget. Sådan får vi 3D modellen og vores simuleringsprogramer til at arbejde sammen, og vi er i stand til at levere energioptimerede designparametre, som BIG kan udforme facaden efter

3 Grasshopper Screenshot

3 Grasshopper Arbejdsskitse

3 Grasshopper Model 02

Bookmark and Share

Sweco Danmark A/S - Granskoven 8 - 2600 Glostrup - Denmark - T +45 4348 6060 - E info@swecodanmark.dk