Kontakt
Maja AsaaMaja Asaa
Consultant, Strategic Innovation
+45 2723 4410
Maja.Asaa@grontmij.dk
Lars HagstrømLars Hagstrøm
Department Manager
+45 2723 6015
Lars.Hagstrom@grontmij.dk
Bookmark and Share

Top Image

Projekt

DNV Gødstrup: Hospitalet med den korteste vej til helbredelse

Ydelser:
Konceptudvikling i arkitektkonkurrence vedrørende:
Dagslys og belysning
Energi
Drift og vedligehold
Konstruktioner
Logistik

Data:
DNV Gødstrup
Hospital, Gødstrup, Danmark
1. pris i indbudt konkurrence,
3. runde 2011

Opførelse: 2012 - 2016
Brutto areal:133.730 m²
Kunde: Region Midtjylland
Arkitekter: Arkitema / AART / NSW as / Hospitalitet as
Ingeniører: Grontmij / Moe & Brødsgaard A/S / Arup
Illustrationer: Arkitema / AART / Grontmij

Det nye hospital i Gødstrup i det vestlige Danmark blev skabt på baggrund af Region Midtjyllands ønske om et moderne og effektiviseret patientfokuseret hospital. ”Den korteste vej til helbredelse” udtrykker kort idéen i vores koncept.

Optimerede afstande i kombination med hospitalets tætte kontakt til naturen giver både personale og patienter den korteste vej til opfyldelse af hospitalets mission: Helbredelse! Den korte vej til helbredelse udtrykkes fysisk i de optimerede afstande, der understøtter hurtig, helbredende behandling, og samtidig er teknisk og økonomisk effektive. Ved at minimere afstandene imellem hospitalets nøglefunktioner spares udgifter til føringsveje og tekniske installationer, hvilket frigiver flere midler til det medicinsk faglige miljø og til patienterne.

I samarbejde med projektteamet udviklede Architectural Engineering i Grontmij et bæredygtigt hospital, hvor effektiviteten går hånd i hånd med patientens psykiske velbefindende. Sammen udviklede vi et projekt, der kombinerer effektivitet med en tankegang, der sætter patienten i centrum med den kendte viden om ”Healing Architecture”.

1 04020 Mappe DNV 01

Logistik, der sparer lønkroner og giver hurtig behandling
Løsningen er en kompakt komposition, der giver grundlaget for en meget effektiv organisation, hvor lønkroneeffektiviteten er høj, og hvor det omkringliggende landskab samtidig bliver en aktiv og helsebringende attraktion. 

I hospitalet forenes effektivitet og helende kvaliteter i en klar struktur, der med sine fingre rækker ud i landskabet og trækker det helt tæt på med behandlingen koncentreret i basen og de kompakte organiserede sengefløje ovenover.

Udover den kompakte bygningsstruktur, der i sig selv forkorter de interne transportveje, er en anden central del af løsningen den indbyrdes placering af de enkelte afdelinger. Her bidrog vi til at omsætte generelle erfaringstal til en analyse af patient- og personaleflowet mellem de forskellige afdelinger, som dannede grundlaget for programmeringen af hospitalets funktioner og flow.

2 Flow Stuen

Sikring af dagslys i basens funktioner
Bygningerne er designet, så dagslyset og beplantningen i gårdene skaber udsyn til grønne omgivelser og øger oplevelsen af tid, sted og årstidernes skiften. Dagslyset hentes ned i basen, hvor funktioner som operationsstuer, intensiv og kontorer er placeret over mere sekundære funktioner som hovedadgangsvejene med kantine og butikker.

3 21Marts Kl15

3 DAGSLYSSNIT

4 04020 Mappe DNV 02

Differentierede vinduesstørrelser i facaderne muliggør lyse facadeelementer, der kan reflektere dagslyset længere ned i atrierne, og større vinduer i basens nederste niveau udnytter det reflekterede lys fra atriets flader.  

3 Facadeopbygning Isometri

 

Bæredygtighed hele vejen rundt
I hospitalet er de tre bæredygtighedsparametre: social, miljømæssig og økonomisk, kædet sammen og omsat til omkostningseffektive løsninger, der er vurderet i forhold til projektets totaløkonomi.

Hospitalet er designet til at opfylde bæredygtighedscertificeringen – DGNB. Bæredygtighedstiltagene blev defineret i et tværfagligt samarbejde mellem internationale rådgivere med specialistekspertiser inden for de tre områder.

2 Placering Af Teknikrum

4 Energieffektive Virkemidler

3 Sollys Diagram

4 Billedtekster 4

Den helhedstænkte bæredygtighedsstrategi og livscyklusanalyse beror på analyser om energioptimering og indeklima: arbejdsmiljø, støj og belysning, prioritering af præfabrikerede installationer, rationelt elementbyggeri og konstruktioner og effektivisering af forsyningssystemet. 

4 Konstruktion Udvidelser

4 Konstruktion Fleksibilitet

Bookmark and Share

Sweco Danmark A/S - Granskoven 8 - 2600 Glostrup - Denmark - T +45 4348 6060 - E info@swecodanmark.dk